Beginnersgids Voor Cannabinol

Operationele segmenten zijn componenten van een onderneming waarover afzonderlijke financiële informatie beschikbaar is die regelmatig wordt geëvalueerd door de belangrijkste operationele beslisser bij het nemen van beslissingen over de toewijzing van middelen en het beoordelen van de prestaties. Aanzienlijk alle activa van de Vennootschap bevinden zich in de Verenigde Staten van Amerika en de Vennootschap is een startend bedrijf op 31 maart 2022 en 2021 en heeft geen inkomsten. De rapporteerbare segmenten en operationele segmenten van het bedrijf omvatten de activiteiten op het gebied van groei, productie en onderzoek van medicinale planten. Op de medische markt zal de vraag naar hashish voor onderzoek de komende jaren en decennia waarschijnlijk aanzienlijk toenemen, vanwege het toenemende aantal staten dat hashish legaliseert en de sterke publieke steun voor legalisatie van hashish.

Het bestaan ​​van geautoriseerde maar niet-uitgegeven en niet-gereserveerde gewone aandelen en preferente aandelen kan een poging om controle over ons te verkrijgen bemoeilijken of ontmoedigen door middel van een proxy-wedstrijd, overnamebod, fusie of anderszins. De bespreking en analyse van onze financiële toestand en bedrijfsresultaten zijn gebaseerd op onze jaarrekening, Broad-Spectrum Vs. Full-Spectrum CBD die is opgesteld in overeenstemming met in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. Het opstellen van deze financiële overzichten vereist dat wij schattingen en beoordelingen maken die van invloed zijn op de bedragen van activa, verplichtingen, opbrengsten en kosten, en de daarmee verband houdende toelichting van voorwaardelijke activa en verplichtingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op de bepalingen van de Internal Revenue Code van 1986, zoals gewijzigd (de “Code”), definitieve, tijdelijke en voorgestelde Treasury-verordeningen die eronder zijn uitgevaardigd, administratieve uitspraken en uitspraken en rechterlijke beslissingen, allemaal van kracht op de datum van deze . Deze autoriteiten kunnen, mogelijk met terugwerkende kracht, veranderen, wat resulteert in andere gevolgen voor de Amerikaanse federale inkomsten- en successiebelasting dan hieronder uiteengezet. Er kan geen garantie worden gegeven dat de Internal Revenue Service (de “IRS”) een of meer van de hierin beschreven fiscale gevolgen niet zal betwisten, en we hebben geen advies van een raadsman of uitspraak van de IRS met betrekking tot overwegingen met betrekking tot de Amerikaanse federale inkomstenbelasting met betrekking tot de aankoop, eigendom of vervreemding van onze effecten.

Volgens een rapport van New Frontier Data (“New Frontier”) wordt voorspeld dat tegen 2025 5,four miljoen Amerikanen, of two,4% van de Amerikaanse volwassenen, geregistreerde patiënten zullen zijn in staten met medicinale hashish when cbd oil stops working. Volgens Global Market Insights (“GMI”) zal de wereldwijde markt voor medicinale cannabis naar verwachting in 2027 $ 87,4 miljard bereiken.

Olijfolie Extractie

Als gevolg hiervan, als onze raad van bestuur geen dividenden declareert en uitkeert, zal de eventuele waardestijging van de prijs van onze gewone aandelen uw enige bron van winst zijn op een belegging in onze gewone aandelen, en moet u mogelijk enkele of al uw gewone aandelen om cashflow uit uw investering te genereren. Verkoop van een aanzienlijk aantal gewone aandelen overeenkomstig dit prospectus op de openbare markt kan plaatsvinden op elk second dat ons prospectus van kracht blijft. Bovendien kunnen bepaalde houders van registratierechten een onderschreven aanbod vragen om hun effecten te verkopen. Deze verkopen, of de perceptie in de markt dat de houders van een groot aantal aandelen van plan zijn om aandelen te verkopen, zou de marktprijs van onze gewone aandelen kunnen verlagen. Voortdurende ontwikkeling van de cannabisindustrie is afhankelijk van verdere legalisering van hashish op staatsniveau, en een aantal factoren zou de vooruitgang op dit gebied kunnen vertragen of stoppen, zelfs als er publieke steun is voor wetgevende maatregelen. Elke vertraging of stopzetting van de goedkeuring of implementatie van wetgeving die het gebruik van cannabis legaliseert, of de teelt, productie, verwerking, transport, distributie, opslag en/of verkoop ervan, of de hercriminalisering of beperking van hashish op staatsniveau, kan een negatief effect hebben ons bedrijf, ook al worden we voornamelijk gereguleerd door de DEA. Bovendien kunnen wijzigingen in de toepasselijke federale, staats- en lokale regelgeving, waaronder bestemmingsbeperkingen, milieuvereisten, FDA-naleving, veiligheidsvereisten of vergunningsvereisten en vergoedingen, de producten en diensten die we aanbieden beperken of ons bijkomende nalevingskosten opleggen.

 • Dit komt door het toegenomen begrip van de dynamische aard en het potentieel van various bioactieve moleculen uit natuurlijke bronnen (Azmir et al. 2013).
 • Het opstellen van deze financiële overzichten vereist dat wij schattingen en beoordelingen maken die van invloed zijn op de bedragen van activa, verplichtingen, opbrengsten en kosten, en de daarmee verband houdende toelichting van voorwaardelijke activa en verplichtingen.
 • BGC heeft de mogelijkheid om samen te werken met zowel bouwexperts als telers om de meest verfijnde cannabisteelt ter wereld te bouwen.
 • Het extractieproces wordt gewoonlijk gebruikt om bioactieve doelverbindingen te verkrijgen uit complicated plantaardig materiaal, maar het kan ook worden gewijzigd om voor vele doeleinden te voorzien, bijvoorbeeld het verhogen van de selectiviteit en gevoeligheid van bioassays door de concentratie van een doelverbinding te verhogen, evenals als een krachtige en reproduceerbare monstermatrix.
 • Ross en ElSohly pasten vier behandelingen toe om aan de lucht te drogen om de werkzaamheid van elke aandoening te evalueren bij het produceren van de hoogste opbrengst aan cannabisproducten.
 • Aanzienlijk alle activa van de Vennootschap bevinden zich in de Verenigde Staten van Amerika en de Vennootschap is een startend bedrijf op 31 december 2021 en 2020 en heeft geen inkomsten.

Ik heb wapens purekana CBD veganistische gummies en een paar prachtige militaire uniformen in Milaan, en ik ben van plan om in Piemonte te dienen. Op weg naar Alexandria de la Paglia hoorde ik over de gezondheidsvoordelen van CBD-gummies 2022 geweldige locaties in Al Gabes Duke Val stond op het punt naar Vlaanderen te gaan, dus hij veranderde weer van gedachten, ging naar hem toe, diende hem tijdens de tour en ik optimale cbd-gummies waren er toen Egmond en Sleep Hornos werden geëxecuteerd.

Banken beschouwen ons en blijven ons beschouwen als onderdeel van de cannabisindustrie die onderhevig is aan bankbeperkingen. Als we een van onze bankrelaties zouden verliezen of er in de toekomst niet in slagen om aanvullende bankrelaties te krijgen, kunnen we moeilijkheden ondervinden en hogere kosten oplopen bij de administratie van ons bedrijf, het betalen van onze werknemers, het accepteren van betalingen van klanten, die elk nadelig kunnen zijn onze reputatie of bedrijfsresultaten beïnvloeden. Bovendien zou de sluiting van een groot aantal of een van onze bankrekeningen als gevolg van de onwil van een financial institution om diensten te verlenen aan een cannabisbedrijf, ook al opereren we legaal volgens de Amerikaanse wetgeving, aanzienlijke aandacht van het management van ons en zou dit een wezenlijk nadelige invloed kunnen hebben op onze activiteiten en activiteiten. In dit verhalende overzichtsartikel zijn de voor- en nadelen van verschillende droog- en extractiemethoden besproken. Er zijn enkele hiaten in dit beoordelingsdocument, waaronder het gebrek aan informatie en kennis over het gebruik van een vriesdroger voor het drogen van plantmateriaal na de oogst, een hydrodynamische extractiemethode en een ontwikkelde groene extractietechniek in het cannabisonderzoeksgebied en de cannabisindustrie die meer onderzoek nodig heeft in de toekomstige studies Selling Hemp-Derived CBD In Marijuana Dispensaries: Good Or Bad For The Cannabis Industry?. De scheiding van bioactieve stoffen is de laatste tijd snel gewild geworden bij de farmaceutische en voedingsindustrie. Dit komt door het toegenomen begrip van de dynamische aard en het potentieel van various bioactieve moleculen uit natuurlijke bronnen (Azmir et al. 2013).

Wat Is Cannabinol?

BGC zal goed gepositioneerd zijn om op te treden als partner van de FDA terwijl het deze inspanningen bevordert, en we zullen een van de weinige federaal geregistreerde leveranciers van cannabis zijn die beschikbaar zijn voor de FDA voor al haar onderzoeks- of verkenningsinspanningen in de ruimte. Verder heeft BGC bepaalde patenten ontwikkeld die, bij het werken met de FDA-goedkeuringen, BGC concurrentievoordelen zullen opleveren. Er is echter geen garantie dat de FDA onze producten veilig of effectief zal vinden of ons de vereiste goedkeuringen zal geven, wat onze zakelijke vooruitzichten zou kunnen belemmeren, zelfs in het geval dat de federale overheid hashish sale zou legaliseren. Als de FDA ervoor kiest om hashish te reguleren onder de Food, Drug and Cosmetics Act (de “FDCA”), is het onzeker wat de effecten op ons bedrijf zouden zijn, of wat de kosten van naleving van de FDCA zouden zijn, en of we in staat zou zijn om de nodige goedkeuringen van de FDA te verkrijgen, wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op onze financiële prestaties. Verder zijn we van plan om op cannabinoïde gerichte producten te verkopen, voor zover wettelijk toegestaan, waarvan de uitbreiding niet gegarandeerd is.

Er wordt beweerd dat hydrodynamische extractie conventionele methoden overtreft, voornamelijk vanwege het ontbreken van hoge temperaturen, korte contactdestillatie en laag verbruik van organische oplosmiddelen (admin, n.d.). Ishida en Chapman gebruikten deze techniek om carotenoïden uit tomaten te extraheren en ontdekten dat het extraheerbare lycopeen, andere carotenoïden en de toegankelijkheid van carotenoïden aanzienlijk verbeterden. ASC, “Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information”, stelt normen vast voor de manier waarop openbare bedrijven informatie over operationele segmenten rapporteren in de verkorte financiële overzichten van het bedrijf.

 • Langzaam drogen omvat het plaatsen van hele planten of losse bloeiwijzen in een koele donkere kamer met een temperatuur tussen 18 en 25 °C en een luchtvochtigheid tussen 45 en 55%, ofwel opgehangen aan een touwtje of op droogschermen.
 • De FDA zegt dat het werkt aan het beantwoorden van vragen over de wetenschap, veiligheid en kwaliteit van producten die cannabis en van cannabis afgeleide verbindingen bevatten.
 • De opkomende legale cannabisindustrie beweert dat vriesdrogen de vluchtige verbindingen en zure vorm van cannabinoïden behoudt (Tambunan et al. 2001).
 • De scheiding is cruciaal omdat verschillende delen met verschillende snelheden drogen; daarom kan het niet voltooien van deze stap resulteren in een ongelijkmatige droging.

Om precies te zijn, het share gemiddeld gewichtsverlies van de totale cannabinoïden nam toe van respectievelijk 7,5 tot 11% bij sixty five °C na 1 uur en a hundred and five °C na 64 uur. Bovendien bevindt de cannabisindustrie zich nog in de beginfase en is het waarschijnlijk dat wij en onze concurrenten in de toekomst nieuwe producten zullen proberen te introduceren die nieuwe genetische formuleringen kunnen bevatten.

Het Ondersteunt Een Goede Nachtrust *

We kunnen een aanzienlijk deel van de omzet verliezen en zijn mogelijk niet in staat om die verkopen tegen een acceptabele marge of helemaal niet te vervangen. Het terugroepen van producten kan leiden tot negatieve publiciteit, een verminderde vraag naar onze producten en kan aanzienlijke reputatie- en merkschade veroorzaken. Hoewel we gedetailleerde procedures hebben ingesteld voor het testen van afgewerkte producten, kan er geen garantie worden gegeven dat eventuele kwaliteits-, potentie- of besmettingsproblemen tijdig worden gedetecteerd om onvoorziene terugroepingen van producten, regelgevende maatregelen of rechtszaken te voorkomen.

Bright Green Corporation heeft superieure cannabisplanten geïdentificeerd om superieure kwaliteit en consistentie te leveren om grootschalige cannabisproductie efficiënt te ondersteunen, met de nadruk op homogene cannabinoïde-expressie, tolerantie voor meeldauw en superieure plantarchitectuur. Locatie – We hebben New Mexico gekozen vanwege het ideale klimaat om te groeien hashish vanwege zowel de overvloed aan zonneschijn als het consistente, voorspelbare bereik van buitentemperaturen. De FDA heeft verklaard dat zij erkent dat er aanzienlijke belangstelling is voor de ontwikkeling van therapieën en andere consumentenproducten die zijn afgeleid van hashish. De FDA heeft ook verklaard dat zij zich inzet voor de bescherming van de volksgezondheid en tegelijkertijd stappen onderneemt om de efficiëntie van de regelgevingstrajecten voor de legale advertising van geschikte cannabis en van hashish afgeleide producten te verbeteren. De FDA zegt dat het werkt aan het beantwoorden van vragen over de wetenschap, veiligheid en kwaliteit van producten die hashish en van hashish afgeleide verbindingen bevatten.

Soxhlet-extractie werd voor het eerst voorgesteld door Franz Ritter Von Soxhlet, een Duitse chemicus, als een extractiemethode van voornamelijk lipiden. In de loop der jaren is deze procedure echter op grote schaal toegepast voor verschillende extractiedoeleinden, die gewoonlijk worden gebruikt voor de scheiding van bioactieve verbindingen uit plantaardig materiaal.

An Introduction To Cannabinol (Cbn)

Dergelijke effecten kunnen vooral uitgesproken zijn tijdens perioden van economische krimp of trage economische groei. We kunnen op dit second niet de volledige influence van de COVID-19-pandemie voorspellen, maar het zou een groter materieel nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten en kasstromen dan wat wordt besproken in de registratieverklaring waarop dit prospectus vormt een onderdeel. Op oplosmiddel gebaseerde extractiemethoden zoals Soxhlet, zowel statische als dynamische maceratie, ultrasone extractie en extractie met microgolven vereisen een oplosmiddel om het extractieproces te voltooien. Een verscheidenheid aan oplosmiddelen kan worden gebruikt om cannabinoïden te extraheren, waaronder ethanol, butaan, propaan, hexaan, petroleumether, methyl-tertbutylether, diethylether, koolstofdioxide en olijfolie (Dussy et al. 2005; Lehmann en Brenneisen 1992; Romano en Hazekamp 2013; Rovetto en Aieta 2017).

Cadeaus Bij Je Aankopen

Ons succes hangt in belangrijke mate af van discretionaire consumentenbestedingen, die sterk worden beïnvloed door de algemene economische omstandigheden en de beschikbaarheid van discretionair inkomen. Het huidige economische klimaat als gevolg van COVID-19, in combinatie met hoge volatiliteit en onzekerheid over het toekomstige mondiale economische landschap, kan een negatief impact hebben op het discretionaire inkomen van de consument en het consumentenvertrouwen. Toekomstige volatiele, negatieve of onzekere economische omstandigheden en recessieperiodes of perioden van aanzienlijke inflatie kunnen een negatieve invloed hebben op de consumentenbestedingen aan onze producten en diensten, wat een wezenlijk nadelig effect zou hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten.

 • De gewone aandelen en bijbehorende Warrants waaruit de Participaties bestaan, zijn onmiddellijk scheidbaar en zullen afzonderlijk worden uitgegeven in deze aanbieding.
 • De vriesdroogmethode houdt de cannabisplant bij temperaturen ver onder die van lucht of oven, terwijl het watergehalte, in de vorm van damp, wordt verwijderd by way of sublimatie in een vacuümkamer.
 • Het bedrijf voert voorbereidende besprekingen met verschillende farmaceutische bedrijven in verband met voorgestelde leveringscontracten voor CBN- en CBG-olie-extracten van hoge kwaliteit, voor gebruik in de gezondheidszorg, hormoonbalans- en anti-verouderingsonderzoeken.
 • Na een gesprek keerden de twee terug naar de stad met schorre kelen en neerslachtig, kali cbd gummies slapen en ze vertelden hun vrienden, cbd olie voor leverkanker cbd cbn gummies voor slaap buren en kennissen over de ervaring van het zoeken naar ezels, en ze prezen elkaar ook om van cannavate te leren cbd gummies beoordelen de ezel en bellen Dingguagua.

De werkelijke resultaten die door het bedrijf worden ervaren, kunnen materieel en negatief zijn van de schattingen van het bedrijf. Voor zover er materiële verschillen zijn tussen de schattingen en de werkelijke resultaten, zullen toekomstige bedrijfsresultaten worden beïnvloed. ●Stabiliserende transacties staan ​​biedingen toe om de onderliggende waarde te kopen zolang de stabiliserende biedingen een bepaald maximum niet overschrijden. In een gedekte shortpositie is het aantal gewone aandelen dat door de underwriter is overtoegewezen niet groter dan het aantal gewone aandelen dat het kan kopen in de overtoewijzingsoptie.

Hoe Vind Ik Kwaliteit Cbn?

Hoewel we momenteel niet van plan zijn preferente aandelen uit te geven, kunnen we u niet verzekeren dat we dit in de toekomst niet zullen doen. ●1.932.989 Uitgifte van deelbewijzen bij de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie; en●14.819.586 gewone aandelen die kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van warrants (gebaseerd op de veronderstelde openbare aanbiedingsprijs en inclusief warrants die zijn uitgegeven als onderdeel van de Overtoewijzingsoptie, indien van toepassing). ●1.932.989 Uitgifte van deelbewijzen bij de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie; en●14.819.586aandelen van gewone aandelen die kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van warrants (gebaseerd op de veronderstelde openbare aanbiedingsprijs en inclusief warrants die zijn uitgegeven als onderdeel van de Overtoewijzingsoptie, indien van toepassing).

An Introduction To Cannabinol (Cbn)

Ze ontdekten dat deze methode toepasbaar is op de analyse van cannabinoïden uit plantaardig materiaal en cannabisproducten. Het belangrijkste resultaat van hun studie is dat bij deze methode, omdat het how is cbd oil applied risico op interferentie van de essentiële oliën en wassen wordt verminderd, de extractie minder monstervoorbereiding in de laboratoria nodig heeft in vergelijking met andere technieken zoals SPE.

Butaan- Of Hexaanextractie

Overtredingen van toepasselijke wetten of beschuldigingen van dergelijke overtredingen kunnen onze bedrijfsvoering verstoren en leiden tot een wezenlijk nadelig impact op onze activiteiten. We kunnen de aard van toekomstige wetten, voorschriften, interpretaties of toepassingen niet voorspellen, inclusief lokale, staats-, federale of milieuvoorschriften, en het is mogelijk dat in de toekomst voorschriften worden uitgevaardigd die wezenlijk nadelig zijn voor ons bedrijf of die materieel aanzienlijke nalevingskosten die een negatieve invloed kunnen hebben op ons bedrijf. Als zodanig is een portfoliobedrijf met activiteiten in de cannabisindustrie onderhevig aan de risico’s die inherent zijn aan de landbouwsector, waaronder risico’s van misoogsten als gevolg van weer, klimaatverandering, waterschaarste, branden, insecten, plantenziekten en soortgelijke landbouwrisico’s. Mocht de federale overheid cannabis legaliseren, dan is het mogelijk dat de FDA zou proberen het te reguleren onder de Food, Drug and Cosmetics Act. De verklaring van Gottlieb voegde eraan toe dat, voordat het in de handel tussen staten wordt geïntroduceerd, elk cannabisproduct, al dan niet afgeleid van hennep, dat op de markt wordt gebracht met een ziekteclaim (bijv. gebruik through een van de goedkeuringsroutes voor geneesmiddelen. De Medical Marijuana and Cannabidiol Research Expansion Act, geïntroduceerd in juli 2022 in het Huis door de Amerikaanse vertegenwoordigers Earl Blumenauer, D-Ore., en Andy Harris, R-Md., is het begeleidende wetsvoorstel bij Bill 253 van de Senaat. Zoals het is opgesteld, zou het wetsvoorstel het aantal cannabisonderzoekers met een federale licentie in de VS kunnen vergroten en zouden onderzoekers verplichten om hun eigen product onder federale toestemming te telen of hun product te kopen bij federaal legale leveringskanalen.

 • De Vennootschap baseert haar schattingen en veronderstellingen op actuele feiten, historische ervaringen en various andere factoren die zij onder de omstandigheden redelijk acht en waarvan de resultaten de foundation vormen voor het maken van oordelen over de boekwaarde van activa en passiva en de opbouw van kosten en uitgaven die niet direct uit andere bronnen blijken.
 • ●1.932.989 Uitgifte van deelbewijzen bij de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie; en●14.819.586aandelen van gewone aandelen die kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van warrants (gebaseerd op de veronderstelde openbare aanbiedingsprijs en inclusief warrants die zijn uitgegeven als onderdeel van de Overtoewijzingsoptie, indien van toepassing).
 • Naast de FDA-goedkeuring van cannabisproducten die als medicine op de markt worden gebracht, kan de FDA regels en voorschriften uitvaardigen, waaronder gecertificeerde goede productiepraktijken met betrekking tot de groei, teelt, oogst en verwerking van hashish.
 • We kunnen kwetsbaar zijn voor concurrenten die concurrerende technologie ontwikkelen, hetzij onafhankelijk, hetzij als gevolg van het verkrijgen van toegang tot de propriëtaire producten en handelsgeheimen van overgenomen bedrijven.

We zouden in de toekomst een aanzienlijk aantal gewone aandelen kunnen uitgeven in verband met investeringen of acquisities. Elk van deze uitgiften zou onze bestaande aandeelhouders kunnen verwateren, en een dergelijke verwatering zou aanzienlijk kunnen zijn. Bovendien zou een dergelijke verwatering een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de marktprijs voor de aandelen van onze gewone aandelen. Ons succes zal gedeeltelijk afhangen van ons vermogen om nieuwe extractietechnologieën, knowhow en nieuwe cannabissoorten te gebruiken en te ontwikkelen. We kunnen kwetsbaar zijn voor concurrenten die concurrerende technologie ontwikkelen, hetzij onafhankelijk, hetzij als gevolg van het verkrijgen van toegang tot de propriëtaire producten en handelsgeheimen van overgenomen bedrijven.

Zijn Er Cbn-interacties Of Bijwerkingen Van Cbn Waar U Op Moet Letten?

De uitoefenprijs zal naar beneden worden aangepast aan de prijs van het nieuw uitgegeven impact of de aangepaste prijs van het uitstaande effect, maar zal niet worden aangepast tot minder dan een bodemprijs van $, die onderhevig is aan aanpassingen voor aandelensplitsingen, combinaties en herkapitalisaties, zoals hierboven . De kolom met de titel “Percentage van de aandelen die in het bezit zijn van de begunstigde — vóór de aanbieding” wordt berekend op foundation van de uitstaande gewone aandelen op 28 juli 2022. De kolom met de titel “Percentage van de aandelen die in het voordeel zijn – na de aanbieding” is gebaseerd op aandelen van onze gewone aandelen uitstaand zijn na deze aanbieding, inclusief de aandelen van onze gewone aandelen die we in deze aanbieding verkopen, op basis van de veronderstelde openbare aanbiedingsprijs per aandeel.

An Introduction To Cannabinol (Cbn)

Deze gebieden omvatten corporate governance, company controls, openbaarmakingscontroles en procedures en financiële rapportage- en boekhoudsystemen. Bovendien veroorzaakt de naleving van rapportage- en andere vereisten die van toepassing zijn op beursgenoteerde bedrijven die aan Nasdaq zijn genoteerd, further kosten voor ons en vereisen ze de tijd en aandacht van het administration. We kunnen het bedrag van de extra kosten die we mogelijk maken, de timing van dergelijke kosten of de impression die de aandacht van het management voor deze zaken op ons bedrijf zal hebben, niet voorspellen. Als gevolg van de openbaarmaking van informatie in dit prospectus en in deponeringen die vereist zijn voor een beursgenoteerd bedrijf, zijn onze zakelijke en financiële toestand goed zichtbaar, wat kan leiden tot dreigende of daadwerkelijke rechtszaken, ook door concurrenten en andere derde partijen. Als dergelijke claims succesvol zijn, kunnen onze bedrijfs- en bedrijfsresultaten nadelig worden beïnvloed, en zelfs als de claims niet leiden tot rechtszaken of in ons voordeel worden opgelost, kunnen deze claims, en de tijd en middelen die nodig zijn om ze op te lossen, de middelen van ons administration en een negatieve invloed hebben op onze bedrijfs- en bedrijfsresultaten. De warrants zullen uitoefenbaar zijn gedurende vijf jaar vanaf de datum van eerste uitgifte tegen een initiële uitoefenprijs gelijk aan 115% van de openbare aanbiedingsprijs per deelbewijs zoals vermeld op het voorblad van dit prospectus. Er kan geen garantie worden gegeven dat de marktprijs van onze gewone aandelen ooit gelijk zal zijn aan of hoger zal zijn dan de uitoefenprijs van de warrants.

De plant staat ook bekend als hennep, hoewel deze term vaak wordt gebruikt om alleen te verwijzen naar cannabisvariëteiten die zijn gekweekt voor niet-drugsgebruik. Cannabis wordt al lang gebruikt voor hennepvezels, hennepzaden en hun oliën, hennepbladeren voor gebruik als groente en als sap, medicinale doeleinden en als recreatieve drug. Industriële hennepproducten worden gemaakt van cannabisplanten What Is CBD? Is CBD Legal In Hong Kong die zijn geselecteerd om een ​​overvloed aan vezels te produceren. Om te voldoen aan het VN-Verdrag inzake verdovende middelen, zijn sommige cannabissoorten gefokt om minimale hoeveelheden tetrahydrocannabinol te produceren, het belangrijkste psychoactieve bestanddeel. Sommige soorten zijn selectief gekweekt om een ​​maximum aan THC te produceren, waarvan de kracht wordt versterkt door de vruchten te drogen.

Stap 1: Kiezen Om Cannabis Binnen Of Buiten Te Kweken

Deze nadelen werden aangetoond door een onderzoek uitgevoerd door Wianowska et al. die de extractieprofielen van THCA en THC vergeleek met behulp van de Soxhlet-extractieprocedure. Het was duidelijk dat de langdurige hoge temperatuur de afbraakroute van THCA naar THC en uiteindelijk naar CBN accentueerde, wat resulteerde in hoge niveaus van THC en CBN (Wianowska et al. 2015). De focus van deze verhalende recensie lag op Cannabis sativa, waar aanvankelijk ninety three artikelen werden geïdentificeerd. In totaal werden 12 artikelen over cannabiszaadolie, hennepzaadolie of hennepplant uitgesloten omdat deze recensie zich richt op de olie afkomstig van bloemen. Uiteindelijk werden eighty one gerelateerde artikelen over verschillende droog-, extractie- en naoogstprocessen zorgvuldig doorgenomen. Om zure cannabinoïden in neutrale vorm te decarboxyleren, worden hoge temperaturen aanbevolen voor extractie, hoewel een hogere temperatuur kan leiden tot het verlies van sommige terpenen en minder belangrijke bestanddelen (Fathordoobady et al. 2019). Daarom zal de selectie van een geschikte extractieprocedure toekomstige ontwikkelingsstadia ten goede komen door de vereisten voor verfijningen te minimaliseren.

YouTube video

We evalueren onze schattingen voortdurend op foundation van ervaringen uit het verleden en verschillende andere veronderstellingen die onder de omstandigheden als redelijk worden beschouwd en waarvan de resultaten de foundation vormen voor het maken van een oordeel over de boekwaarde van activa en passiva die niet gemakkelijk beschikbaar blijkt uit andere bronnen. Voor een gedetailleerde bespreking van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving van de Vennootschap, zie Toelichting three “Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving” in de financiële overzichten van de Vennootschap die zijn opgenomen in de registratieverklaring waarvan dit prospectus deel uitmaakt. Tijdens de drie maanden eindigend op 31 maart 2022 werden er geen materiële wijzigingen aangebracht in de belangrijke waarderingsregels van de Vennootschap. We kunnen op dit second niet de volledige impact van de COVID-19-pandemie voorspellen, maar het zou een groter materieel nadelig effect kunnen hebben op onze activiteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten en kasstromen dan wat wordt besproken in de registratieverklaring waarvan dit prospectus vormt een onderdeel. Een verhoging van 1.000.000 gewone aandelen die door ons worden aangeboden, zou het bedrag van het eigen vermogen met ongeveer $ 1,eight miljoen verhogen, aangenomen dat de veronderstelde openbare aanbiedingsprijs hetzelfde blijft, na aftrek van geschatte acceptatiekortingen en commissies en geschatte aanbiedingskosten die door ons moeten worden betaald. Ons oprichtingscertificaat, zoals gewijzigd en aangepast, machtigt ons om maximaal 200.000.000 gewone aandelen en maximaal 10.000.000 aandelen preferente aandelen uit te geven. Bovendien, ons gewijzigde en herwerkte oprichtingscertificaat dat ons machtigt om gewone aandelen en opties, rechten, warrants en waarderingsrechten met betrekking tot onze gewone aandelen uit te geven tegen overweging en onder de voorwaarden vastgesteld door onze Raad van Bestuur (de ” bestuur”), naar eigen goeddunken.

Meld U Aan Om Chattersource-updates En Ideas Te Ontvangen

Ons gewijzigde en herwerkte oprichtingscertificaat bepaalt dat preferente aandelen van tijd tot tijd kunnen worden uitgegeven in een of meer sequence. Onze Raad van Bestuur zal bevoegd zijn om de stemrechten, indien van toepassing, aanduidingen, bevoegdheden, voorkeuren, de relatieve, deelnemende, optionele of andere speciale rechten, indien van toepassing, en alle kwalificaties, beperkingen en beperkingen daarvan, die van toepassing zijn op de aandelen van elke serie, huge te stellen. Onze Raad van Bestuur zal in staat zijn om, zonder goedkeuring van de aandeelhouders, preferente aandelen uit te geven met stem- en andere rechten die een negatief effect cbd öl wie lange vor dem schlafen kunnen hebben op het stemrecht en andere rechten van de houders van de gewone aandelen en die een anti-overname-effect kunnen hebben. Het vermogen van onze Raad van Bestuur om preferente aandelen uit te geven zonder goedkeuring van de aandeelhouders kan tot gevolg hebben dat een wijziging van zeggenschap over ons of de verwijdering van het bestaande administration wordt vertraagd, uitgesteld of voorkomen. Ons huidige oprichtingscertificaat staat de uitgifte van preferente aandelen niet toe en daarom hebben we op de datum hiervan geen uitstaande preferente aandelen.

Soxhlet wordt ook veelvuldig gebruikt als model voor de vergelijking en ontwikkeling van alternatieve scheidingsmethoden (Azmir et al. 2013). Het proces begint met het plaatsen van een kleine hoeveelheid van het gedroogde monster in een vingerhoed die vervolgens wordt overgebracht naar een destillatiekolf die een bepaald oplosmiddel bevat. Wanneer de oplossing het overloopniveau bereikt, wordt een sifon gebruikt om de opgeloste stof op te zuigen en in de destillatiekolf te lossen, waarbij de geëxtraheerde analyt wordt meegevoerd naar de bulkvloeistof. Deze process wordt verschillende keren herhaald totdat de totale extractie is voltooid (Luque de Castro en Garcı́a-Ayuso 1998). Voor cannabisextracties met behulp van het Soxhlet-apparaat, Lewis-Bakker et al. vergeleek verschillende soorten organische oplosmiddelen voor de process sale en ontdekte dat ethanol de hoogste opbrengsten aan cannabinoïden vertoonde (Lewis-Bakker et al. 2019). Zoals vaak blijkt uit andere conventionele processen, zijn de lange looptijd en de grote hoeveelheid oplosmiddel die nodig is, beperkingen die niet alleen de bedrijfskosten verhogen, maar ook milieucomplicaties veroorzaken (Luque de Castro en Garcı́a-Ayuso 1998).

Cbd

Het effect van toekomstige FDA-regelgeving op hashish blijft echter onzeker en kan ook een negatief effect hebben op onze bedrijfsvoering, bedrijfskosten en prestaties. Bovendien is er geen garantie dat de FDA onze producten veilig of effectief zal vinden of ons de vereiste goedkeuringen onder de FDCA zal verlenen, wat onze zakelijke vooruitzichten kan belemmeren, zelfs in het geval dat de federale overheid cannabis zou legaliseren, en ook onvoorziene kosten die ontstaan ​​door vereisten om te voldoen aan de FDCA. Ons succes hangt af van ons vermogen om onderzoeksklanten aan te trekken en te behouden, maar we hebben te maken met concurrentie bij het verkrijgen van klanten voor onze cannabismaterialen en -producten. Concurrentie om klanten kan ertoe leiden dat onze kosten stijgen en tegelijkertijd de marktprijzen voor onze producten dalen en onze winstgevendheid verminderen. Als we er niet in slagen om klanten aan te trekken en vast te houden, is het mogelijk dat we in de loop van de tijd niet concurrerend zijn, winstgevendheid bereiken of de winstgevendheid behouden.

YouTube video

De totale productiequota van de DEA voor cannabis waren in 2022 three.200 kg voor gedroogde bloemen (een geschatte markt van $ 35 miljoen) en 1.000 kg voor cannabisextract (een geschatte markt van $ a hundred miljoen). Deze totale productiequota zullen naar verwachting blijven stijgen om te voldoen aan de toenemende vraag naar cannabisonderzoek in de VS. Naast overheidsfinanciering ontvangen sommige instellingen al particuliere investeringen in cannabisonderzoek. Zo ontvingen Harvard en MIT onlangs een donatie van $ 9 miljoen om onderzoek te financieren naar de invloed van hashish op de gezondheid en het gedrag van de hersenen. Verder onderzoek naar de legalisering van hashish en de impression ervan op de volksgezondheid is nodig en zal waarschijnlijk de komende jaren plaatsvinden, aangezien de DEA de toegenomen behoefte aan cannabisgerelateerd onderzoek heeft erkend. Hoewel ons bedrijf federaal legaal is en voldoet aan de CSA, is het mogelijk dat we nog steeds met bankproblemen te maken krijgen.

Bovendien is effectieve toekomstige bescherming van octrooien, auteursrechten en handelsgeheimen mogelijk niet beschikbaar of beperkt in de VS vanwege federale onwettigheid of in het buitenland en kan deze niet-afdwingbaar zijn volgens de wetten van sommige rechtsgebieden. Het niet adequaat handhaven en verbeteren van de bescherming van onze eigen technieken en processen, evenals van ons niet-geregistreerde intellectuele eigendom, inclusief beleid, procedures en trainingshandleidingen, kan een wezenlijk nadelig impact hebben op onze activiteiten, financiële toestand of bedrijfsresultaten. We kunnen onderhevig zijn aan verschillende productaansprakelijkheidsclaims, waaronder, onder andere, dat onze producten letsel of ziekte hebben veroorzaakt, ontoereikende gebruiksaanwijzingen bevatten of ontoereikende waarschuwingen bevatten over mogelijke bijwerkingen of interacties met andere stoffen. Een productaansprakelijkheidsclaim of regelgevende actie tegen ons kan leiden tot hogere kosten, kan een negatieve invloed hebben op onze reputatie bij onze klanten en consumenten in het algemeen, en kan een wezenlijk nadelig effect hebben op onze activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten. Er is geen garantie dat we een productaansprakelijkheidsverzekering kunnen krijgen of behouden tegen aanvaardbare voorwaarden of met voldoende dekking tegen mogelijke aansprakelijkheden. Een dergelijke verzekering is duur en is in de toekomst mogelijk niet of niet meer beschikbaar tegen acceptabele voorwaarden.

An Introduction To Cannabinol (Cbn)

Het impact van toekomstige FDA-regelgeving op cannabis blijft echter onzeker en er is geen garantie dat de FDA onze producten veilig of effectief zal vinden of ons de vereiste goedkeuringen onder de FDCA zal geven om aan consumenten te verkopen, wat onze zakelijke vooruitzichten zelfs in de geval dat de federale overheid hashish zou legaliseren. Dit is een onderschreven openbare aanbieding van maximaal $ 25 miljoen aan eenheden (de “Eenheden”) van Bright Green Corporation, een onderneming in Delaware (de “Vennootschap”, “BGC”, “wij”, “ons”, “onze”). Elke Unit zal bestaan ​​uit één gewoon aandeel, $ 0 email scraper,0001 nominale waarde per aandeel, vergezeld van één warrant (elk een “Warrant” en gezamenlijk de “Warrants”). De Warrants die deel uitmaken van de Participaties zijn onmiddellijk uitoefenbaar na uitgifte, vervallen vijf jaar vanaf de uitgiftedatum en hebben een uitoefenprijs gelijk aan 115% van de prijs per verkochte eenheid in dit aanbod.) Dit aanbod omvat ook de gewone aandelen. De gewone aandelen en bijbehorende Warrants waaruit de Participaties bestaan, zijn onmiddellijk scheidbaar en zullen afzonderlijk worden uitgegeven in deze aanbieding.

De scheiding is cruciaal omdat verschillende delen met verschillende snelheden drogen; daarom kan het niet voltooien van deze stap resulteren in een ongelijkmatige droging. Een nadeel van het verwijderen van knoppen van stengels is dan ook de mogelijkheid om een ​​product met een scherpere smaak te produceren. Het water uit het bovenste deel van de plant zal absorberen in de lagere delen, wat leidt tot een langzamer en ongelijkmatig droogproces. Snel drogen kan echter leiden tot een hardere smaak in tegenstelling tot langzaam drogen, waardoor producten zachter smaken. Er wordt ook aangenomen dat het versnellen van het droogproces kan voorkomen dat de plant zijn maximale potentie bereikt in de uithardingsfase. Ze bewaarden de gedroogde cannabisbladeren bij sixty five, eighty five en one hundred and five °C gedurende 1, four, sixteen en sixty four uur om het gemiddelde proportion van het totale cannabinoïdegehalte te vergelijken. De resultaten toonden aan dat het share totale cannabinoïden werd verlaagd door tijd en temperatuur te verhogen.

De Sarbanes-Oxley Act vereist onder andere dat we effectieve controles en procedures voor openbaarmaking van informatie en interne controle over financiële rapportage handhaven. Om onze controles en procedures voor openbaarmaking van informatie en onze interne controle over financiële rapportering te handhaven en, indien nodig, te verbeteren om aan deze norm te voldoen, kunnen aanzienlijke middelen en toezicht door het administration nodig zijn. Als gevolg hiervan kan de aandacht van het management worden afgeleid van andere zakelijke zorgen, wat een negatief impact kan hebben op onze bedrijfs- en bedrijfsresultaten. Mogelijk moeten we in de toekomst meer werknemers aannemen of externe consultants inschakelen, wat onze kosten en uitgaven zal verhogen. Onze producten kunnen om verschillende redenen worden teruggeroepen of geretourneerd, waaronder productdefecten, zoals verontreiniging, onbedoelde schadelijke bijwerkingen of interacties met andere stoffen, verpakkingsveiligheid en ontoereikende of onnauwkeurige openbaarmaking van etikettering. Als een van onze producten wordt teruggeroepen vanwege een vermeend productdefect, wettelijke vereisten of om een ​​andere reden, kunnen we worden verplicht om de onverwachte kosten van de terugroeping en eventuele juridische procedures die kunnen ontstaan ​​in verband met de terugroeping op ons te nemen.

YouTube video

Het onvermogen om voldoende verzekeringsdekking tegen redelijke voorwaarden te verkrijgen of om anderszins bescherming te bieden tegen mogelijke productaansprakelijkheidsclaims kan de commercialisering van onze potentiële producten verhinderen of belemmeren. Bovendien kan de FDA in de toekomst besluiten om cannabisproducten te reguleren, wat de ontwikkeling en verkoop van op hashish gebaseerde producten aanzienlijk zou kunnen versnellen of vertragen. Als de FDA hashish zou reguleren, is het mogelijk dat ze onderscheid zou maken tussen door DEA goedgekeurde faciliteiten zoals Bright Green’s en commerciële cannabisretailers die rechtstreeks aan consumenten verkopen op staatslegale markten. Omdat de producten van Bright Green niet rechtstreeks naar de consument gaan en alleen consumenten zouden bereiken via een receptgeneesmiddel dat klinische proeven en veiligheidstests van de FDA heeft ondergaan, is het waarschijnlijk dat de meerderheid van de FDA-regelgeving meer van invloed zal zijn op staatslegale cannabisexploitanten dan Fel groen.

Het bedrijfsplan van het bedrijf is gebaseerd op een verscheidenheid aan veronderstellingen, waaronder, maar niet beperkt tot, het niveau van de vraag naar producten, kostenramingen, het vermogen om door te gaan met het aantrekken van aanvullende financiering en de toestand van de algemene economische omgeving waarin het bedrijf opereert. Er kan geen garantie worden gegeven dat deze veronderstellingen in alle materiële opzichten juist zullen blijken te zijn, of dat de Vennootschap in staat zal zijn om haar bedrijfsplan met succes uit te voeren. In het geval dat het Bedrijf niet in staat is om tijdig kapitaal van investeerders aan te trekken, zal het Bedrijf beschikbare opties onderzoeken, inclusief maar niet beperkt tot een door eigen vermogen gedekte lening tegen het onroerend goed. Bij gebrek aan aanvullende geschikte financiering, moet de Vennootschap mogelijk haar plan wijzigen of het tempo van ontwikkeling en commercialisering vertragen. Op foundation How To Eat Hemp Seeds van het aantal uitstaande aandelen op 28 juli 2022, zullen bij de voltooiing van dit aanbod 172.705.087 aandelen van onze gewone aandelen uitstaan, in de veronderstelling dat de optie van de underwriters om extra eenheden te kopen niet wordt uitgeoefend en de warrants niet worden uitgeoefend.

Om gelijke tred te houden met eventuele nieuwe marktontwikkelingen, zullen we aanzienlijke hoeveelheden kapitaal moeten investeren om met succes nieuwe producten te ontwikkelen en inkomsten te genereren, waaronder nieuwe genetische formuleringen. Het kan ook zijn dat we aanvullende wettelijke goedkeuringen moeten verkrijgen van de toepasselijke autoriteiten op foundation van de rechtsgebieden waarin we van plan zijn onze producten te distribueren, wat veel tijd in beslag kan nemen. De FDA heeft talloze waarschuwingsbrieven gestuurd naar verkopers van CBD-producten die gezondheidsclaims maken. Naast de FDA-goedkeuring van cannabisproducten die als medication op de markt worden gebracht, kan de FDA regels en voorschriften uitvaardigen, waaronder gecertificeerde goede productiepraktijken met betrekking tot de groei, teelt, oogst en verwerking van hashish. Het is ook mogelijk dat de FDA zou eisen dat faciliteiten waar cannabis wordt verbouwd zich registreren bij de FDA en voldoen aan bepaalde federaal voorgeschreven voorschriften.

Pure Capsule Co Cbd-olie En Capsules Evaluate

Leghissa et al. gebruikte voor het eerst Multiple Reaction Monitoring-analyse van hashish uit een surrogaathopmatrix door GC-MS met drievoudige quadrupool-massaspectrometrie. Ze gebruikten gesilyleerde cannabinoïden om het decarboxylatieproces te vermijden vanwege de hoge temperatuur in de GC-injectiepoort.

 • Verschillende extractiemethoden zullen een verschillende mate van extractkwaliteit en samenstelling opleveren, afhankelijk van de procedure en de gebruikte stoffen.
 • CBD-extractie is het proces waarbij het component en andere essentiële cannabinoïden worden afgeleid uit de bloem, het blad en de stengel van de gedroogde hennepplant.
 • In dit verhalende overzichtsartikel zijn de voor- en nadelen van verschillende droog- en extractiemethoden besproken.
 • De Warrants die deel uitmaken van de Participaties zijn onmiddellijk uitoefenbaar na uitgifte, vervallen vijf jaar vanaf de uitgiftedatum en hebben een uitoefenprijs gelijk aan 115% van de prijs per verkochte eenheid in dit aanbod.) Dit aanbod omvat ook de gewone aandelen.

Deze alternatieve methode omvat het invriezen van vers plantaardig materiaal en het omzetten in een nano-emulsie in water door middel van ultrasone trillingen. Dit wordt gevolgd door vloeistof-vloeistofextractie met behulp van oplosmiddelen, centrifugale scheiding en tenslotte drogen bij lage temperatuur. De eerste stap van het bevriezen van het plantaardig materiaal helpt de vluchtige stoffen en zure cannabinoïden te behouden tijdens de volgende stappen.

Zal Cbn Me Moe Of Slaperig Maken?

●123.589.000 gewone aandelen in verband met de BGGI-fusie tegen $0,074 per aandeel (zie Toelichting 5 van de jaarrekening – 31 december 2021);●410.000 gewone aandelen voor verleende diensten met een waarde van $0,069 per aandeel aan acht adviseurs; en ● 200.000 gewone aandelen voor een contante opbrengst van $ 200.000 aan één persoon. GAAP vereist dat het management schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de gerapporteerde bedragen van activa en verplichtingen en de openbaarmaking van voorwaardelijke activa en verplichtingen op de datum van de verkorte financiële overzichten en de gerapporteerde bedragen van inkomsten en uitgaven tijdens de verslagperiode. De Vennootschap baseert haar schattingen en veronderstellingen op actuele feiten, historische ervaringen en diverse andere factoren die zij onder de omstandigheden redelijk acht en waarvan de resultaten de foundation vormen voor het maken van oordelen over de boekwaarde van activa en passiva en de opbouw van kosten en uitgaven die niet direct uit andere bronnen blijken. Dit geldt in het bijzonder voor waarderingsvoorzieningen voor latente belastingvorderingen en toerekening van de gebruiksduur van materiële vaste activa.

 • Naleving van deze regels en voorschriften brengt aanzienlijke juridische en financiële nalevingskosten met zich mee, kan sommige activiteiten moeilijker, tijdrovender of duurder maken en kan de vraag naar onze systemen en middelen verhogen, vooral nadat we niet langer een “opkomend groeibedrijf” zijn, zoals gedefinieerd in de JOBS-wet.
 • BGC zal zich bezighouden met de vermeerdering, teelt en productie van cannabisproducten, waaronder cannabisbloemen, pre-rolls, concentraten, vapenpennen, capsules, tincturen, eetwaren, topicals en andere cannabisgerelateerde producten die worden aangevraagd voor geautoriseerde verkoop.
 • ASC, “Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information”, stelt normen huge voor de manier waarop openbare bedrijven informatie over operationele segmenten rapporteren in de financiële overzichten van het bedrijf.
 • Er zijn verslagen van bedrijven, zoals IASO, die beweren een uniek extractiesysteem te hebben ontwikkeld dat producten produceert met een hoge opbrengst en een verhoogde potentie.

We zijn van plan ons te onderscheiden door ons te concentreren op CBN en CBG, die alternatieve gezondheids- en welzijnsvoordelen bieden voor CBD. Door ons te concentreren op van cannabis afgeleide CBN en CBG in plaats van van hennep afgeleide CBD, zullen we gebruik maken van de potentiële groeimogelijkheden die deze alternatieve cannabinoïden bieden. De cannabisplant bevat honderden cannabinoïden en andere delen, en vanwege de aanhoudende federale illegaliteit die onderzoek naar deze componenten ernstig beperkt, geloven velen dat er gezondheids- en welzijnspotentieel is in sommige van deze plantaardige derivaten die nog niet zijn onderzocht. Het bedrijfsplan van het bedrijf is gebaseerd op een verscheidenheid aan veronderstellingen, waaronder, maar niet beperkt tot, het niveau van de vraag naar producten, kostenramingen, het vermogen 3 Tips For Getting The Most Out Of Your CBD Tincture om door te gaan met het aantrekken van aanvullende financiering en de staat van de algemene economische omgeving waarin het bedrijf opereert. Als beursgenoteerd bedrijf zijn we onderworpen aan de rapportagevereisten van de Exchange Act, de Sarbanes-Oxley Act, de Dodd-Frank Act en andere toepasselijke regels en voorschriften op het gebied van effecten. Naleving van deze regels en voorschriften brengt aanzienlijke juridische en financiële nalevingskosten met zich mee, kan sommige activiteiten moeilijker, tijdrovender of duurder maken en kan de vraag naar onze systemen en middelen verhogen, vooral nadat we niet langer een “opkomend groeibedrijf” zijn, zoals gedefinieerd in de JOBS-wet. De Exchange Act vereist onder meer dat wij jaar-, kwartaal- en actuele rapportages indienen met betrekking tot onze bedrijfs- en bedrijfsresultaten.

Het is waarschijnlijker dat er een naakte shortpositie wordt gecreëerd als de underwriter bang is dat er na prijsstelling een neerwaartse druk op de prijs van de aandelen op de open markt zou kunnen ontstaan ​​die een nadelige invloed zou kunnen hebben op beleggers die in het aanbod kopen. Strafbiedingen staan ​​een syndicaat toe vertegenwoordiger om een ​​verkoopconcessie van een syndicaatlid terug te vorderen wanneer de oorspronkelijk door het syndicaatlid verkochte eenheden worden gekocht in een stabiliserende of syndicaatdekkingstransactie om shortposities van het syndicaat te dekken. Toekomstige verkoop van onze gewone aandelen op de openbare markt, of de beschikbaarheid van dergelijke aandelen voor verkoop op de openbare markt, kan een negatieve invloed hebben op de marktprijzen die van tijd tot tijd gelden. Zoals hieronder beschreven, zal er kort na dit aanbod slechts een beperkt aantal aandelen beschikbaar zijn voor verkoop als gevolg van contractuele en wettelijke beperkingen op doorverkoop. Desalniettemin kan de verkoop van onze gewone aandelen op de openbare markt nadat dergelijke beperkingen vervallen, of de perceptie dat die verkopen kunnen plaatsvinden, een negatieve invloed hebben op de op dat moment geldende marktprijs en ons vermogen om in de toekomst eigen vermogen aan te trekken. De uitoefenprijs per aandeel gewone aandelen dat kan worden gekocht bij uitoefening van de warrants is $ 2,23 per aandeel, of 115% van de openbare aanbiedingsprijs van een eenheid in dit aanbod, uitgaande van een openbare aanbiedingsprijs van $ 1,94 per eenheid. De uitoefenprijs is onderhevig aan een passende aanpassing in het geval van bepaalde stockdividenden en -uitkeringen, aandelensplitsingen, aandelencombinaties, herclassificaties of soortgelijke gebeurtenissen die onze gewone aandelen beïnvloeden.

Cbg

In een naakte shortpositie is het aantal betrokken eenheden groter dan het aantal eenheden in de overtoewijzingsoptie. De underwriter kan elke gedekte shortpositie sluiten door ofwel zijn overtoewijzingsoptie uit te oefenen of aanvullende effecten op de open markt te kopen. Bij het bepalen van de bron van aandelen om de shortpositie te sluiten, zal de underwriter onder meer de prijs van aandelen die beschikbaar zijn voor aankoop op de open markt in overweging nemen in vergelijking met de prijs waartegen hij aandelen kan kopen via de overtoewijzingsoptie . Als de underwriter meer aandelen verkoopt dan kan worden gedekt door de overtoewijzingsoptie, een naakte shortpositie, kan de positie alleen worden gesloten door aandelen op de open markt te kopen.

YouTube video

BGC voert voorbereidende besprekingen met verschillende farmaceutische bedrijven in verband met voorgestelde leveringscontracten voor hoogwaardige olie-extracten van CBN en CBG, voor gebruik in de gezondheidszorg, hormoonbalans en anti-aging studies. De cannabisplant bevat honderden cannabinoïden en andere delen, en vanwege de aanhoudende federale illegaliteit die het onderzoek naar deze componenten ernstig beperkt, geloven velen dat er gezondheids- en welzijnspotentieel is in sommige van deze plantaardige derivaten die nog niet zijn onderzocht. Hydrodynamische cannabisextractie is een recente ontwikkeling binnen de cannabisindustrie die kan worden gebruikt om full-spectrum cannabisextracten te produceren met een hoge biologische beschikbaarheid. Er zijn verslagen van bedrijven, zoals IASO, die beweren een uniek extractiesysteem te hebben ontwikkeld dat producten produceert met een hoge opbrengst en een verhoogde potentie.

Je Hebt Controle Over De Kwaliteit Als Je Je Eigen Wiet Kweekt

In het geval dat de aandelenkoers van onze gewone aandelen de uitoefenprijs van de warrants niet overschrijdt tijdens de periode waarin de warrants uitoefenbaar zijn, hebben de warrants mogelijk geen waarde. De aandelenkoersen van beursgenoteerde bedrijven in het algemeen, en onze aandelenkoers in het bijzonder, hebben excessive prijs- en volumeschommelingen ondergaan die vaak geen verband houden met of niet in verhouding staan ​​tot de operationele prestaties van die bedrijven en ons bedrijf. Op 18 mei 2022 en 28 juli 2022 was de slotkoers van onze gewone aandelen bijvoorbeeld respectievelijk $ forty eight,08 en $ 1,78, en het dagelijkse handelsvolume op deze dagen was respectievelijk ongeveer 3.221.100 en 679.four hundred CBD Gummies Uk – Are CBD Sweets Worth It? aandelen. Deze brede marktschommelingen kunnen een negatieve invloed hebben op de handelsprijs van onze gewone aandelen. In het bijzonder is een deel van onze gewone aandelen verhandeld, en wordt dit mogelijk nog steeds, verhandeld door brief sellers, wat de vraag en het aanbod van onze gewone aandelen onder druk kan zetten, waardoor de volatiliteit van de marktprijs verder wordt beïnvloed. Bovendien hebben deze en andere externe factoren ervoor gezorgd dat de marktprijs en de vraag naar onze gewone aandelen fluctueren, en kunnen ze dat blijven doen, wat beleggers kan beperken of verhinderen om hun gewone aandelen gemakkelijk te verkopen en anderszins een negatieve invloed kan hebben op de liquiditeit van onze aandelen.

Om de processen en mogelijke resultaten beter te begrijpen, zal deze review verschillende droog- en extractiemethoden onderzoeken die voor de cannabisplant worden gebruikt. Terwijl de cannabisindustrie overgaat van een zwarte markt naar een legale markt, zijn productontwikkeling en extractiemethoden een centraal punt geworden. Traditioneel is de gedroogde cannabisbloem een ​​populair product geweest voor het gebruik van roken en vapen.

Voor een gedetailleerde bespreking van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving van de Vennootschap, zie Toelichting 3 “Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving” in de financiële overzichten van de Vennootschap die in dit prospectus zijn opgenomen. Tijdens het jaar eindigend op 31 december 2021 werden er geen materiële wijzigingen aangebracht in de belangrijke waarderingsregels van de Vennootschap. BGC zal zich bezighouden met de vermeerdering, teelt en productie van cannabisproducten, waaronder cannabisbloemen, pre-rolls, concentraten, vapenpennen, capsules, tincturen, eetwaren, topicals en andere cannabisgerelateerde producten die worden aangevraagd voor geautoriseerde verkoop. BGC is van plan om voornamelijk geëxtraheerde oliën te verkopen van medicinale planten die in deze hightech-faciliteiten worden gekweekt en ter plaatse worden verwerkt by way of een eigen systeem dat de genetisch veranderde groei van de planten verticaal integreert om te voldoen aan geautomatiseerde groeisystemen. We zijn verplicht controlesystemen voor financieel beheer te exploiteren, te onderhouden en te overzien om onze verplichtingen als beursgenoteerd bedrijf op de Nasdaq en geregistreerd bij de SEC te beheren.

Naarmate de industrie zich uitbreidt, neemt echter ook de behoefte aan cannabisproducten in verschillende vormen en hogere potentie toe. Momenteel beschikbare producten, medicinaal of recreatief, komen in de vorm van topicals, eetwaren, dranken en verdampingspatronen. Voor farmaceutische en voedseltoepassingen zijn de extractie en isolatie van actieve componenten en combinaties van geïdentificeerde cannabinoïden cruciale stappen die moeten worden onderzocht (Fathordoobady et al. 2019). Jullie zijn cbd gummies hebben lega thc in hen niet slecht, man, zei een ander raadslid, beroemde leraren maken goede discipelen. Na een gesprek keerden de twee terug naar de stad met schorre kelen en neerslachtig, kali cbd gummies slapen en ze vertelden hun vrienden, cbd olie voor leverkanker cbd cbn gummies voor slaap buren en kennissen over de ervaring van het zoeken naar ezels, en ze prezen elkaar ook om van cannavate te leren cbd gummies beoordelen de ezel en bellen Dingguagua. Bij deze extractiemethode wordt de hennep blootgesteld aan CO2-gas onder hoge druk en lage temperatuur, wat helpt om de cannabinoïden in de olie te isoleren en te behouden. De enige nadelen zijn een trage extractietijd en hoge productiekosten, waardoor deze producten aan de dure kant kunnen zijn.

Een terugroepactie om een ​​van de voorgaande redenen zou kunnen leiden tot een verminderde vraag naar onze producten en zou een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op onze bedrijfsresultaten en financiële toestand. Bovendien kunnen terugroepingen van producten leiden tot meer toezicht op onze activiteiten door gezondheidsautoriteiten of regelgevende instanties waar het bedrijf actief is of producten worden verkocht, wat verdere aandacht van het management en mogelijke juridische kosten en andere kosten vereist. De Vennootschap heeft een audit van haar financiële prestaties in 2021 en 2020 uitgevoerd in overeenstemming met de normen van de PCAOB. Het bedrijf is geen commerciële activiteiten begonnen, maar heeft kosten gemaakt in verband met zakelijke en administratieve zaken, onderhoud van verworven eigendommen voor toekomstige teelt, verwerking en distributie van medische planten en verbeteringen aan die eigendommen. Deze kosten omvatten op aandelen gebaseerde vergoedingen voor verleende diensten, juridische en auditkosten, en eigendomsgerelateerde kosten zoals afschrijvingen, verzekeringen en belastingen. Hieronder vindt u een analyse van de operationele prestaties van de Vennootschap voor de perioden vanaf de oprichting tot en met 31 december 2021, samen met de winst- en verliesrekening van de Vennootschap met een samenvatting van de baten en lasten. ●First-mover-voordeel – We zijn een van de eerste bedrijven in de VS die voorwaardelijke goedkeuring van de DEA hebben gekregen om zich te registreren om federaal legale cannabisproducten te produceren.

Verschillende extractiemethoden zullen een verschillende mate van extractkwaliteit en samenstelling opleveren, afhankelijk van de process en de gebruikte stoffen. Deze beoordeling richt zich op verschillende droog- en extractiemethoden en vergelijkt conventionele en meest recente methoden. Conventionele extractiemethoden, waaronder Soxhlet en dynamische maceratie, hebben bijvoorbeeld een langere extractietijd en er zijn grote hoeveelheden oplosmiddel nodig om het extractieproces te voltooien (Agarwal et al. 2018). Recente methoden, waaronder ultrasoon-ondersteunde, microgolf-ondersteunde, superkritische vloeistof- en vloeistofextractieprocessen onder druk, kunnen worden beschouwd als een alternatieve, iets groenere, opties in tegenstelling tot de conventionele methoden. Deze procedures verminderen de behoefte aan synthetische en organische oplosmiddelen, verkorten de operationele tijd en produceren een extract van betere kwaliteit met een hogere opbrengst (Azmir et al. 2013).

Alle resterende gewone aandelen in het bezit van bestaande aandeelhouders onmiddellijk voorafgaand aan de voltooiing van deze aanbieding, die een totaal van 1.574.490 gewone aandelen vertegenwoordigen, zijn “beperkte effecten”, zoals gedefinieerd in Regel a hundred and forty four. Deze beperkte effecten werden uitgegeven en verkocht door ons in privétransacties en komen alleen in aanmerking voor openbare verkoop als ze zijn geregistreerd onder de Securities Act of als ze in aanmerking komen voor een vrijstelling van registratie onder de Securities Act, inclusief de vrijstellingen die worden geboden door Rule a hundred and secure checkout forty four of Rule 701, hieronder samengevat. Verder zijn we van plan om op cannabinoïde gerichte producten te verkopen, zodra dit legaal is volgens de toepasselijke wetgeving. Dit bedrijf is afhankelijk van federale legalisatie van hashish in de VS en er is geen garantie dat een dergelijke federale legalisatie zal plaatsvinden.

Vrouwelijke Cannabisplanten

CO2-extractie is een olie-extractiemethode waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigenschappen van kooldioxide. Het extractieproces omvat het filteren van plantmateriaal, de stengels en stengels van de plant, door een reeks kamers met temperatuur- en drukregeling. CBD-extractiemethoden CO2-extractie Deze extractiemethode is de veiligste en schoonste en wordt door de meesten als de standaard beschouwd. Enilsa bruin 7Extractie is het proces van het verwijderen of scheiden van heilzame elementen uit de planten of een andere substantie. CBD-extractie is het proces waarbij het factor What strength CBD should I use? en andere essentiële cannabinoïden worden afgeleid uit de bloem, het blad en de stengel van de gedroogde hennepplant.

De House Bill bevat geen bepaling in de Senaatswet die cannabisonderzoekers in staat stelt om producten te bestuderen die beschikbaar zijn op staatslegale commerciële cannabismarkten. De definitieve parameters van een eindafrekening vereisen dat de Senaats- en Kamerversies met elkaar in overeenstemming worden gebracht, en zijn onkenbaar, evenals de gevolgen die een eindafrekening zou kunnen hebben voor onze sector of ons bedrijf en onze activiteiten. In juli 2022 introduceerden senatoren Chuck Schumer (D-NY), Cory Booker (D-NJ) en Ron Wyden (D-OR) de Cannabis Administration and Opportunity Act (“CAOA”), die voorziet in een uitgebreide federale legalisatie van cannabis Does Cannabis & CBD Affect Fertility? . De kans dat de CAOA in zijn huidige vorm wordt aangenomen, nu of in de toekomst, is op dit moment niet bekend, evenals de gevolgen die de CAOA zou kunnen hebben op onze sector of ons bedrijf en onze activiteiten. ●1.932.989 aandelen uit te geven bij de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie; en●14.819.586 gewone aandelen die kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van warrants (gebaseerd op de veronderstelde openbare aanbiedingsprijs en inclusief warrants die zijn uitgegeven als onderdeel van de Overtoewijzingsoptie, indien van toepassing).

 • We kunnen een aanzienlijk deel van de omzet verliezen en zijn mogelijk niet in staat om die verkopen tegen een acceptabele marge of helemaal niet te vervangen.
 • Ishida en Chapman gebruikten deze techniek om carotenoïden uit tomaten te extraheren en ontdekten dat het extraheerbare lycopeen, andere carotenoïden en de toegankelijkheid van carotenoïden aanzienlijk verbeterden.
 • In het geval dat het Bedrijf niet in staat is om tijdig kapitaal van investeerders aan te trekken, zal het Bedrijf beschikbare opties onderzoeken, inclusief maar niet beperkt tot een door eigen vermogen gedekte lening tegen het onroerend goed.

De CBG- en CBN-extracten die we van plan zijn te produceren, zouden worden verkocht aan farmaceutische bedrijven en andere marktdeelnemers. Het bedrijf voert voorbereidende besprekingen met verschillende farmaceutische bedrijven in verband met voorgestelde leveringscontracten voor CBN- en CBG-olie-extracten van hoge kwaliteit, voor gebruik in de gezondheidszorg, hormoonbalans- en anti-verouderingsonderzoeken.

Omgaan Met Burn-out Bij Een Baan Waar Je Van Houdt

Men is het er algemeen over eens dat de eindproducten van vriesdrogen als kwalitatief hoogstaand worden beschouwd in vergelijking met andere droogmethoden. Dit komt door de structurele stijfheid die wordt aangetroffen op het oppervlak van bevroren materialen waar sublimatie plaatsvindt, waardoor de desintegratie van de vaste matrix wordt voorkomen en een poreuze, ongewijzigde structuur ontstaat. Bij de beoordeling van het eindproduct geproduceerd door vriesdrogen, bleek de samenstelling grotendeels onaangetast te zijn van die in de plant (Tambunan et al. 2001). Deze procedure vereist een intense hoeveelheid energie om dergelijke temperaturen, vacuüm en lange looptijden te handhaven.

Zelfs als de DEA in de toekomst nog een reeks licenties toekent, zal het waarschijnlijk jaren duren om het te verwerken, wat ons een concurrentievoordeel geeft in vergelijking met andere operators. Expertise – We zullen samenwerken met telers in Europa en Canada die een deel van de leidende cannabisactiviteiten over de hele wereld, en we zijn in gesprek om internationale overeenkomsten voor de levering van hashish na te streven. BGC heeft de mogelijkheid om samen te werken met zowel bouwexperts als telers om de meest verfijnde cannabisteelt ter wereld te bouwen. Superieure kastechnologie – BGC heeft Dalsem, een ontwikkelaar van hoogtechnologische kassen over de hele wereld, ingeschakeld voor het bouwen van een state-of- the-art faciliteit die de consistentie en kwaliteit van het product in een biologische omgeving zal garanderen. Kwaliteit en consistentie van het product – De consistentie en hoge kwaliteit van ons aanbod begint met de genetica van onze hashish.

We kunnen de standing van onze opkomende groeionderneming verliezen en worden onderworpen aan de interne controle van de SEC over het beheer van financiële rapportage en de vereisten voor accountantsverklaringen. Als we niet in staat zijn de doeltreffendheid van onze interne controles te certificeren, of als onze interne controles een materiële zwakte vertonen, kunnen we worden onderworpen aan toezicht door de regelgeving en verlies van vertrouwen door aandeelhouders, wat schadelijk kan zijn voor ons bedrijf en een negatieve invloed heeft op de marktprijs van onze gewone voorraad. Hang-drogen of drogen aan de lucht wordt beschouwd als de oudste manier om cannabisplanten na de oogst te drogen (Fig. 1), waarvoor geen speciale apparatuur nodig is. Langzaam drogen omvat het plaatsen van hele planten of losse bloeiwijzen in een koele donkere kamer met een temperatuur tussen 18 en 25 °C en een luchtvochtigheid tussen forty how much delta 8 thc is in hemp five en 55%, ofwel opgehangen aan een touwtje of op droogschermen. Ross en ElSohly pasten vier behandelingen toe om aan de lucht te drogen om de werkzaamheid van elke aandoening te evalueren bij het produceren van de hoogste opbrengst aan cannabisproducten. Ongemakken van deze methode zijn onder meer het handmatig verwijderen van bladeren en knoppen van de stengel en de tijd die nodig is om het algehele proces te voltooien.

Om verder wetenschappelijk onderzoek naar de selectie, identificatie en karakterisering van bioactieve stoffen voort te zetten, is de selectie van een geschikt extractieproces noodzakelijk (Azmir et al. 2013). Het niet aanwijzen van een passende methode voor monstervoorbereiding kan elke analytische procedure in gevaar brengen die tot ongunstige resultaten leidt. Het gebied van extractie wordt echter vaak verwaarloosd en wordt niet zo grondig bestudeerd als andere processen. Het extractieproces wordt gewoonlijk gebruikt om bioactieve doelverbindingen te verkrijgen uit complex cbd ou en trouver plantaardig materiaal, maar het kan ook worden gewijzigd om voor vele doeleinden te voorzien, bijvoorbeeld het verhogen van de selectiviteit en gevoeligheid van bioassays door de concentratie van een doelverbinding te verhogen, evenals als een krachtige en reproduceerbare monstermatrix. Valizadehderakhshan et al. vergeleken verschillende extractiemethoden voor zaad en trichomen in Cannabis sativa L. Ze beoordeelden ook verschillende parameters die de transformatie van cannabinoïden na extractie beïnvloeden (Valizadehderakhshan et al. 2021).

 • Het werkkapitaal per 31 december 2021 is voldoende om de bedrijfskosten te betalen gedurende een periode van ten minste 12 maanden vanaf de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor publicatie.
 • Het bedrijfsplan van het bedrijf is gebaseerd op een verscheidenheid aan veronderstellingen, waaronder, maar niet beperkt tot, het niveau van de vraag naar producten, kostenramingen, het vermogen om door te gaan met het aantrekken van aanvullende financiering en de toestand van de algemene economische omgeving waarin het bedrijf opereert.
 • Deze samenvatting is gebaseerd op de bepalingen van de Internal Revenue Code van 1986, zoals gewijzigd (de “Code”), definitieve, tijdelijke en voorgestelde Treasury-verordeningen die eronder zijn uitgevaardigd, administratieve uitspraken en uitspraken en rechterlijke beslissingen, allemaal van kracht op de datum van deze .
 • Bright Green Corporation heeft superieure cannabisplanten geïdentificeerd om superieure kwaliteit en consistentie te leveren om grootschalige cannabisproductie efficiënt te ondersteunen, met de nadruk op homogene cannabinoïde-expressie, tolerantie voor meeldauw en superieure plantarchitectuur.
 • De scheiding van bioactieve stoffen is de laatste tijd snel gewild geworden bij de farmaceutische en voedingsindustrie.

Verder kan de FDA in de toekomst besluiten om cannabisproducten te reguleren, wat de ontwikkeling en verkoop van op cannabis gebaseerde producten aanzienlijk zou kunnen versnellen of vertragen. Als de FDA hashish zou reguleren, is het mogelijk dat ze onderscheid zou maken tussen door DEA goedgekeurde faciliteiten zoals de onze, en commerciële cannabiswinkels die rechtstreeks aan consumenten verkopen op staatslegale markten. Omdat onze voorgestelde producten niet rechtstreeks aan consumenten zullen worden verkocht en alleen consumenten zouden bereiken by way of een receptgeneesmiddel dat klinische proeven en veiligheidstests van de FDA heeft ondergaan, is het waarschijnlijk dat de meerderheid van de FDA-regelgeving meer gevolgen zal hebben voor staatslegale cannabisexploitanten dan ons.

Er kunnen koolwaterstofextractiemethoden worden gebruikt om ongewenst water en pigmenten zoals chlorofyl te vermijden. Ethanol kan flavonoïden extraheren, terwijl koolstofdioxide kan worden gemanipuleerd om verschillende verbindingen te extraheren, afhankelijk van de omstandigheden. Ik ging aan boord van CBD cbn gummies om het schip in het organische laboratorium Alicante te slapen en kwam met succes aan.

De openbare aanbiedingsprijs per aandeel is aanzienlijk hoger dan de netto materiële boekwaarde per aandeel van onze uitstaande gewone aandelen. Op foundation van de veronderstelde openbare aanbiedingsprijs van $1,ninety four per Participatie, zullen beleggers in deze aanbieding onmiddellijk te maken krijgen met een verwatering van $1,seventy five per aandeel. Beleggers in dit aanbod betalen een prijs per eenheid die aanzienlijk hoger is dan de boekwaarde van onze activa, na aftrek van onze verplichtingen. In de mate dat de warrants die in dit aanbod worden verkocht, worden uitgeoefend, zult u verdere verwatering ervaren. Zie “Verwatering” voor een meer volledige beschrijving van hoe de waarde van uw belegging zal verwateren na voltooiing van dit aanbod. We zijn momenteel van plan om onze toekomstige inkomsten, indien van toepassing, in de nabije toekomst te behouden om de ontwikkeling en groei van ons bedrijf te financieren.

Belangrijke Dingen Om Te Weten Over Cannabinol

ASC, “Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information”, stelt normen huge voor de manier waarop openbare bedrijven informatie over operationele segmenten rapporteren in de financiële overzichten van het bedrijf. Aanzienlijk alle activa van de Vennootschap bevinden zich in de Verenigde Staten van Amerika en de Vennootschap is een startend bedrijf op 31 december 2021 en 2020 en heeft geen inkomsten. Beschikking van de houder van, of de aanhoudingsperiode van de niet-Amerikaanse houder voor, onze gewone aandelen, en, in het geval dat aandelen van onze gewone aandelen regelmatig worden verhandeld op een gevestigde effectenmarkt, de niet-VS. Houder heeft, direct of constructief, meer dan 5% van onze gewone aandelen op enig moment sale now on binnen de kortere van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de vervreemding of dergelijke niet-VS.

An Introduction To Cannabinol (Cbn)

In het geval dat sommige of al deze federale handhaving en regelgeving worden opgelegd, weten we niet wat de impression zou zijn op onze activiteiten, inclusief welke kosten, vereisten en mogelijke verboden kunnen worden afgedwongen. Als we niet in staat zijn om te voldoen aan de voorschriften of registratie zoals voorgeschreven door de FDA, zijn we mogelijk niet in staat om onze activiteiten voort te zetten in de voorgestelde vorm of helemaal niet. Het bedrijf bevindt zich in de beginfase om te beginnen met het bouwen van faciliteiten voor het kweken, onderzoeken en distribueren van medische planten. Het bedrijf heeft terugkerende bedrijfsverliezen geleden en had op 31 december 2021 een gecumuleerd tekort van $ 6.413.744 (2020 – $ three.923.245) en een werkkapitaal van $ 1.282.829 (2020 – negatief werkkapitaal van $ one hundred seventy five.332). Het werkkapitaal per 31 december 2021 is voldoende om de bedrijfskosten te betalen gedurende een periode van ten minste 12 maanden vanaf de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor publicatie. Het voortbestaan ​​van de onderneming hangt af van haar vermogen om haar bedrijfsplan uit te voeren en om aanvullende financiering met vreemd of eigen vermogen te verkrijgen. Tijdens het jaar eindigend op 31 december 2021 heeft het bedrijf $3.a hundred thirty.000 opgehaald via de uitgifte van gewone aandelen.

Gasvormige oplosmiddelen zoals butaan en propaan kunnen ook worden gebruikt voor extractiedoeleinden (Raber et al. 2015). Gasoplosmiddelextracties beginnen in de gasfase bij kamertemperatuur en worden ofwel gekoeld ofwel onder druk gebracht in een vloeibare toestand terwijl ze door het monstermateriaal lopen. Het proces van het onder druk brengen van deze ontvlambare en potentieel explosieve gassen brengt veiligheidsrisico’s met zich mee (Jensen et al. 2015). Bovendien zijn de gassen die bij cannabisextracties worden gebruikt vaak van industriële kwaliteit en bevatten ze onzuiverheden die in de cannabisextracten terechtkomen. Vriesdrogen is een populaire optie geworden vanwege de toenemende vraag naar hoogwaardige medicinale hashish. De vriesdroogmethode houdt de cannabisplant bij temperaturen ver onder die van lucht of oven, terwijl het watergehalte, in de vorm van damp, wordt verwijderd by way of sublimatie in een vacuümkamer. De opkomende legale cannabisindustrie beweert dat vriesdrogen de vluchtige verbindingen en zure vorm van cannabinoïden behoudt (Tambunan et al. 2001).

Bovendien bepaalt de JOBS-wet dat een opkomend groeibedrijf kan profiteren van een langere overgangsperiode om te voldoen aan nieuwe of herziene boekhoudnormen. Deze bepaling stelt een opkomende groeionderneming in staat de goedkeuring van sommige boekhoudnormen uit te stellen totdat die normen anders van toepassing zouden zijn op particuliere ondernemingen. Als gevolg hiervan zijn onze bedrijfsresultaten en jaarrekening mogelijk niet vergelijkbaar met de bedrijfsresultaten en jaarrekeningen van andere bedrijven die de nieuwe of herziene boekhoudnormen hebben toegepast. We mogen niet beginnen met het kweken van hashish Can CBD Oil Help Stroke Patients? totdat zowel de staat New Mexico als de federale overheid of haar bevoegde instanties, in het bijzonder de DEA, hebben vastgesteld dat we alle toepasselijke regels volledig naleven en onze voorgestelde activiteiten autoriseren.